czcitlivá vrstva
enlight-sensitive coating, actinic layer
frcouche f sensible, couche f d'émulsion
gelichtempfindliche Schicht e, sensibilisierte Schicht e
ruцветочувствительный слой
skcitlivá vrstva (fotografická)
cz

citlivá vrstva

vrstva, která působením světla mění své fyzikálně-chemické vlastnosti; příkladem je fotografická vrstva nebo různé typy kopírovacích vrstev (např. diazografická, elektrografická, přírodní nebo syntetické koloidy zcitlivěné solemi chromu apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována