czJungova transformace, Jungova dotransformace
enJung's transformation
frtransformation f de Jung
geJung-Transformation e
ru
skJungova transformácia
cz

Jungova transformace, Jungova dotransformace

při transformaci se vypočítají aritmetické průměry souřadnicových rozdílů identických bodů, a ty jsou následně využity pro výpočet přetransformovaných souřadnic;
transformace opravuje výchozí souřadnice transformovaného bodu s ohledem na aritmetický průměr souřadnicových rozdílů identických bodů a odlehlost transformovaného bodu od jednotlivých identických bodů;
často se používá jako druhý transformační krok po Helmertově transformaci, jako tzv. dotransformace; po jejím provedení jsou odchylky souřadnic ve výchozím a cílovém souřadnicovém systému nulové

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována