czvolná síť
enfree network
frréseau m libre
gefreies Netz s
ru
skvoľná sieť
cz

volná síť

síť která je vyrovnávána bez pevného bodu, u všech bodů může dojít po vyrovnání ke změně souřadnic

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována