czpodobnostní transformace
ensimilarity transformation
frtransformation f de similitude
geÄhnlichkeitstransformation e
ruпреобразование подобия
skpodobnostná transformácia
cz

podobnostní transformace

lineární transformace souřadnic, měřítkový koeficient je různý od 1, ale je shodný pro všechny směry os souřadnicového systému

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována