czMoloděnského transformace
enMolodensky transformation
frtransformation f de Molodensky
geMolodenski-Transformation e
ru
skMolodenského transformácia
cz

Moloděnského transformace

prostorová transformace, která má 5 parametrů; parametry jsou tři posuny ve směru souřadnicových os a dva parametry definující rozdílné parametry elipsoidu; využívá se pro přímý přepočet mezi geografickými souřadnicemi bez přechodu na geocentrické pravoúhlé souřadnice

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována