czmatice rotace
enrotation matrix
frmatrice f de rotation
geRotationsmatrix e, Drehmatrix e
ru
skmatica rotácie
cz

matice rotace

matice používaná při transformacích, v případě prostorové transformace je tvořena ze 3 dílčích matic, z nichž každá odpovídá rotaci podle jedné z os kartézkého souřadnicového systému; ve vzorcích bývá označována R

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována