czkoeficient špičatosti
enkurtosis
frcoefficient m d'aplatissement
geKoeffizient r der Kurtosis
ru
skkoeficient špicatosti
cz

koeficient špičatosti

charakteristika rozdělení náhodné veličiny, porovnávající konkrétní rozdělení s normálním rozdělením; v případě kladné špičatosti leží většina hodnot náhodné veličiny blízko střední hodnoty a křivka hustoty je špičatější než u normálního rozdělení; při záporné špičatosti je křivka hustoty plošší než u normálního rozdělení; pro normální rozdělení je koeficient roven nule

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Wikipedie – otevřená encyklopedie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována