czkoeficient šikmosti
enskewness
frcoefficient m d'asymétrie
geKoeffizient r der Schräge
ru
skkoeficient šikmosti
cz

koeficient šikmosti

charakteristika rozdělení náhodné veličiny, popisuje jeho nesymetrii; nulová šikmost vyjadřuje, že hodnoty náhodné veličiny jsou rovnoměrně rozděleny vlevo a vpravo od střední hodnoty; záporná šikmost značí, že vlevo od střední hodnoty se vyskytují odlehlejší hodnoty nežli vpravo; pro kladnou šikmost je to obráceně

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Wikipedie – otevřená encyklopedie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována