czmedián
enmedian
frmédiane f
geMedianwert r
ru
skmedián
cz

medián

hodnota která se nachází uprostřed souboru hodnot, setříděných podle velikosti; při lichém počtu je nalevo od této hodnoty stejný počet hodnot jako napravo, při sudém počtu je roven aritmetickému průměru dvou hodnot po stranách neobsazeného středu


PŘIKLAD - v souboru 2,2,2,3,4,5,6 je medián roven 3.

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována