czmodus, nejpravděpodobnější hodnota
enmode
frmode
geModus
ru
skmodus
cz

modus, nejpravděpodobnější hodnota

Hodnota která se v souboru dat vyskytuje nejčastěji (má největší relativní četnost).

Příklad: v souboru dat 1,2,3,3,4 je modus roven 3.

Obory:

teorie chyb

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována