czelipsa chyb
enerror ellipses; ellipse of errors
frellipse f d'erreurs
geKonfidenzellipse e
ru
skelipsa chýb
cz

elipsa chyb

geometrické místo polohových chyb se stejnou hustotou pravděpodobnosti; poloosy elipsy jsou t-násobkem směrodatných odchylek (středních chyb) platných v jejich směru

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována