czregresní analýza
enregression analysis
franalyse f de régression
geRegressionsanalyse e
ru
skregresná analýza
cz

regresní analýza

aproximace funkčního vztahu mezi dvěma korelovanými veličinami na základě naměřených hodnot; empirické určování funkce korelovaných veličin

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Wikipedie – otevřená encyklopedie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována