czdvojrozměrná chyba
entwo-dimensional error
frerreur f bidimensionnelle
gezweidimensionaler Fehler r
ru
skdvojrozmerná chyba
cz

dvojrozměrná chyba

chyba dvojrozměrné náhodné veličiny v rovinném souřadnicovém systému; chyba, kterou je možno znázornit dvojrozměrným útvarem (např. elipsou) v pravoúhlém rovinném souřadnicovém systému

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována