czvstupní data, vstup
eninput (data)
frdonnées fpl d'entrée
geEingabedaten spl
ruвходные данные, вход
skvstupné údaje, vstupné dáta
cz

vstupní data, vstup

data vkládaná do systému zpracování dat nebo do některé jeho části k uložení a zpracování

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována