czspráva dat
endata management
frgestion f des données
geDatenmanagement s, Datenverwaltung e
ruуправление данными, обработка данных
skspráva údajov
cz

správa dat

funkce v systému zpracování dat umožňující přístup k datům, provádějící nebo sledující uchování dat a řídící vstupní/výstupní operace

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována