czpole (v geoinformatice)
enarray, matrix
frtableau m, matrice f
geMatrix e
ruматрица
skpole (v geoinformatike)
cz

pole (v geoinformatice)

strukturovaný datový objekt, který je výskytem typu pole, a každý prvek nebo vhodná skupina prvků, na které se lze náhodně nebo nezávisle na ostatních odkazovat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována