czčasové schéma
entemporal schema
frschéma m temporel
geZeitplan r
ruвременная схема
skčasová schéma
cz

časové schéma

konceptuální schéma pro popis časových charakteristik geografických vzhledů a manipulace s nimi

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována