czrámové údaje
enphoto frame data
frrenseignements mpl marginaux
geRahmendaten spl
ruданные за рамкой аэроснимка
skrámové údaje
cz

rámové údaje

technické údaje o snímkování, zobrazené mimo obrazové pole na analogovém fotogrammetrickém snímku

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále