czrámová značka
enfiducial mark
frmarque f fiduciaire
geRahmenmarke e
ruкоординатная метка на рамке
skrámová značka
cz

rámová značka

značka na okraji obrazového pole analogového fotogrammetrického snímku, pořízeného měřickou komorou; rámové značky slouží k definici středového bodu snímku, který je počátkem systému snímkových souřadnic a od něj je definována poloha hlavního bodu měřického snímku. Letecké fotogrammetrické analogové snímky mají 4 - 8 rámových značek, pozemní snímky 4

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována