czradiometrické úpravy obrazu
enradiometric correction
frajustements mpl radiométriques d'image
geradiometrische Bildbearbeitung e
ruрадиометрическая обработка изображения
skrádiometrické úpravy obrazu
cz

radiometrické úpravy obrazu

postupy úpravy digitálního obrazu, kdy se mění původní hodnoty obrazové funkce příslušných obrazových prvků (pixelů) v zájmu dosažení co nejlepší interpretability

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále