czprojekční centrum
enprojection centre
frcentre m de la projection
geProjektionszentrum s
ruцентр проекции
skprojekčné centrum
cz

projekční centrum

bod, který je středem promítání při fotografickém způsobu snímání obrazu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále