czpoměr signál/šum
ensignal/noise ratio
frrapport m signal/ bruit
geNutz/Stör-Verhältnis s
ruотношение сигнал/шум
skpomer signál/šum
cz

poměr signál/šum

1: číslo (zlomek), definující úroveň měřeného signálu vzhledem k základnímu šumu
2: poměr intenzity přijímaného signálu a interferujícího šumu. Na základě jeho hodnoty lze posoudit, zda je signál dané družice GNSS použitelný pro určování polohy (GNSS)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále