czpaprskový svazek, paprskový trs
enbundle of rays
frfaisceau m
geStrahlenbündel s
ruпучок лучей
skzväzok lúčov
cz

paprskový svazek, paprskový trs

soubor paprsků zobrazujících předmět snímkování, vycházející z projekčního centra

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále