czosvit, expozice
enexposure
frquantité f d'éclairement, exposition f
geBelichtung e, Exposition e
ruвоздействие, экспонирование, экспозиция
skexpozícia, osvit
cz

osvit, expozice

1: časový interval, během kterého je citlivý fotografický materiál vystaven působení světla
2: součin intenzity osvětlení, jemuž je vystavena citlivá vrstva, a doby, po níž světlo na vrstvu působí (expoziční doba); jednotkou osvitu je luxsekunda

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována