czhranová ostrost
enedge sharpness
frnetteté f des bords
geKantenschärfe e
ruчеткость грани
skhranová ostrosť
cz

hranová ostrost

šířka přechodu dvou výrazně odlišných úrovní obrazové funkce

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována