czstereoskopické pokrytí
enstereoscopic coverage
frcouverture f stéréoscopique
gestereoskopische Bedeckung e
ruстереоскопическое покрытие
skstereoskopické pokrytie
cz

stereoskopické pokrytí

pokrytí zaměřovaného objektu nebo území pozemními nebo leteckými měřickými snímky, které zaručuje, že každá jeho část je zobrazena minimálně na dvou snímcích pořízených z různých stanovisek tak, že obrazy na sousedních snímcích se částečně nebo úplně překrývají, čímž je umožněno stereoskopické pozorování a měření

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále