czřezná linie
encut line, cutting line
frligne f de coupe, tracé m de coupe
geSchnittlinie e
ruлиния разреза
skrezná línia
cz

řezná linie

lomená čára mezi dvěma částečně se překrývajícími sousedními ortofoto(snímky), volená zejména na plochách s nevýraznou strukturou či texturou tak, aby po spojení obou ortofot do bezešvého obrazu nebyly vzniklé švy nápadné nebo subjektivně viditelné

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále