czradiální posun
enradial displacement
frdéplacement m radial
geradiale Verschiebung e
ruрадиальное смещение
skradiálny posun
cz

radiální posun

změna polohy bodu na snímku v radiálním směru způsobená prostorovou členitostí objektu nebo území vzhledem ke střední srovnávací rovině nebo též distorzí objektivu, kterým je snímek pořízen

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována