czpřirozené stereoskopické vidění, přirozené prostorové vidění
ennatural stereo(scopic) vision
frvision f stéréoscopique naturelle
genatürliches räumliches Sehen s
ruбинокулярное зрение
skprirodzené priestorové videnie
cz

přirozené stereoskopické vidění, přirozené prostorové vidění

vzniká při pozorování objektu nebo krajiny oběma očima současně, kdy vzdálenost mezi oběma středy zorniček (oční základna) způsobí, že oba obrazy, vzniklé na sítnici očí, se vlivem hloubkové členitosti scény liší a v mozku pozorovatele vytvoří prostorový vjem objektu nebo krajiny

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále