czpříčný sklon snímku (ω)
enlateral tilt, roll (US)
frinclinaison f latérale du cliché
geQuerneigung e
ruпоперечный наклон снимка
skpriečny sklon snímky
cz

příčný sklon snímku (ω)

v letecké fotogrammetrii sklon snímku napříč směru letu; je to úhel mezi svislicí a osou záběru letecké komory (kamery) ve vertikální rovině procházející kolmo na dráhu letu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována