czpootočení snímku (κ)
enswing angle, yaw (US)
frdéversement m du cliché
geBildkantung e
ruугол поворота снимка
skpootočenie snímky
cz

pootočení snímku (κ)

v letecké fotogrammetrii úhel pootočení snímku ve vlastní rovině kolem osy záběru

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále