czpodélný sklon snímku (φ)
enlongitudinal tilt, pitch (US)
frinclinaison f longitudinale du cliché
geLängsneigung e
ruпродольный наклон снимка
skpozdĺžny sklon snímky
cz

podélný sklon snímku (φ)

v letecké fotogrammetrii sklon snímku ve směru letu; je to úhel mezi svislicí a osou záběru letecké komory (kamery) ve vertikální rovině procházející plánovanou dráhou letu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále