czpanchromatický film
enpanchromatic film
frpellicule f panchromatique, film m panchromatique
gepanchromatischer Film r
ruпанхроматическая пленка
skpanchromatický film
cz

panchromatický film

1: fotografický film citlivý ke všem barvám viditelného spektra elektromagnetického záření

2: reprodukční film, citlivý k UV-záření a k celé viditelné části světelného spektra; používá se při reprodukci barevných předloh (k barevnému výtažkování) - kartografie

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále