czfotogrammetrický skener
enphotogrammetric scanner
frscanneur m photogrammétrique
gephotogrammetrischer Scanner r
ruфотограмметрический сканер
skfotogrametrický skener
cz

fotogrammetrický skener

zařízení pro geometricky velmi přesný převod analogového fotografického měřického snímku do digitální rastrové formy s vysokým prostorovým i barevným rozlišením, aby jeho další zpracování mohlo probíhat na počítači

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována