czvertikální paralaxa
envertical parallax
frparallaxe f verticale
geVertikalparalaxe e
ruвертикальный паралакс
skvertikálna paralaxa
cz

vertikální paralaxa

1. rozdíl snímkových souřadnic téhož bodu na levém a pravém snímku stereodvojice ve směru kolmo na fotogrammetrickou základnu; její měření nebo postupné odstranění na Gruberových bodech se využívá pro výpočet prvků relativní orientace stereodvojice nebo jejich analogové zjištění a nastavení na univerzálních fotogrammetrických přístrojích
2. vertikální rozdvojení prostorové měřické značky ve fotogrammetrickém vyhodnocovacím přístroji způsobené nepřesnou nebo neprovedenou relativní orientací snímkové dvojice

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále