czvelmi blízká fotogrammetrie
envery close range photogrammetry
frphotogrammétrie f très rapprochée
gePhotogrammetrie e im sehr nahen Bereich
ruблизкая фотограмметрия, фотограмметрия в близкой области
skveľmi blízka fotogrametria
cz

velmi blízká fotogrammetrie

aplikace pozemní fotogrammetrie v případě malých předmětových vzdáleností, asi do 3 m

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována