cznormální kamera
ennormal angle camera
frchambre f photogrammétrique normale
geNormalwinkelkamera e
ruстандартная камера
sknormálna kamera
cz

normální kamera

fotogrammetrická kamera s normálním objektivem (zorný úhel cca 60°)

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována