czelektronické měření délek
enelectronic distance measurement
frmesure f électronique des longueurs
geelektronische Entfernungsmessung e
ruэлектронное измерение длин
skelektronické meranie dĺžok
cz

elektronické měření délek

souhrnný název pro měření délek elektronickými přístroji (elektronickými dálkoměry) založenými na použití elektromagnetických vln; podle druhu použitých vln se přístroje dělí na elektrooptické (světelné) a radiové

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována