czformát tiskového stroje
enmachine format
frformat m de machine à imprimer
geMaschinenformat s
ruмашинный формат (бумаги)
skformát tlačového stroja
cz

formát tiskového stroje

největší možný formát archu papíru, který lze potisknout v daném ofsetovém stroji

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována