czčárkovaná čára
enpecked line
frligne f brisée
geStrichreihe e
ruштриxовая линия
skčiarkovaná čiara
cz

čárkovaná čára

nespojitá čára, sestávající ze stejně dlouhých úseček (čárek) a stejně dlouhých mezer

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována