czzorný úhel
enangle of view
frangle m visuel, angle m optique
geBlickwinkel r
ruугол зрения
skzorný uhol
cz

zorný úhel

úhel, který vymezuje šířku záběru na měřeném tělese

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále