czradiální vzdálenost
enradial distance
frdistance f radiale
geradiale Distanz e
ruрадиальное расстояние
skradiálna vzdialenosť
cz

radiální vzdálenost

vzdálenost, měřená od středu snímku směrem k okraji

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále