czradiální distorze
enradial lens distortion
frdistorsion f radiale
geradiale Distorsion e
ruрадиальная дисторсия
skradiálna distorzia
cz

radiální distorze

zkreslení objektivu způsobené souhrnem geometrických nepřesností při jeho výrobě; úhel vystupujícího paprsku není naprosto stejný, jako u vstupujícího paprsku a poloha zobrazeného bodu se mírně liší od správné polohy; velikost odchylky se mění s radiální vzdáleností od středu objektivu. Posuny bodů o radiální vzdálenosti r' na snímku o hodnotu Δr' označujeme jako radiální distorzi (zkreslení)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále