czpřesný fotogrammetrický skener
enprecise photogrammetric scanner
frscanneur m photogrammétrique de précision
gephotogrammetrischer Präzisionsscanner r
ruфотограмметрический сканер
skpresný fotogrametrický skener
cz

přesný fotogrammetrický skener

speciální zařízení pro velmi přesné převedení analogových záznamů (fotogrammetrických snímků) do digitální podoby pomocí postupného snímání celé plochy digitalizační jednotkou (obyčejně čipem s CCD senzory)

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována