czpřekreslovač
enrectifier
frappareil m de redressement, redresseur m
geEntzerrungsgerät s
ruфототрансформатор
skprekresl'ovač
cz

překreslovač

opticko-mechanický přístroj na překreslování leteckých či pozemních fotogrammetrických snímků do podoby fotoplánu

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována