czpřekreslení snímku
enphoto rectifying, photo rectification
frredressement m d'image
geMessbildentzerrung e
ruтрансформирование фотоснимков
skprekreslenie snímky
cz

překreslení snímku

postup, při kterém z originálního snímku vzniká fotoplán; odstranění perspektivního zkreslení obsahu snímku, způsobené natočením snímku k objektu v době expozice

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále