czpozemní měřický snímek
enterrestrial photograph
frprise f de vue terrestre
geterrestrisches Messbild s
ruназемный фотоснимок
skpozemná meračská snímka
cz

pozemní měřický snímek

pozemní fotografický analogový nebo digitální snímek, pořízený fotogrammetrickou měřickou komorou nebo kalibrovaným fotoaparátem, využitelný pro fotogrammetrické účely

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále