cznormální případ stereofotogrammetrie
ennormal case of stereophotogrammetry
frcas m normal de stéréophotogrammétrie
geNormalfall r der Stereophotogrammetrie
ruнормальный случай стереофотограмметрии
sknormálny prípad stereofotogrametrie
cz

normální případ stereofotogrammetrie

případ stereofotogrammetrie, kdy mají oba snímky stereodvojice navzájem přesně rovnoběžné osy záběru, kolmé k základně; u leteckých snímků se jedná o přesně svislé snímky

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována