czmodelové souřadnice
enmodel coordinates
frcoordonnées fpl de modèle photogrammétrique
geModellkoordinaten epl
ruкоординаты точки модели
skmodelové súradnice
cz

modelové souřadnice

prostorové souřadnice bodu geometrického modelu, získaného fotogrammetrickou relativní orientací snímkové dvojice

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále