czkompenzace smazu (obrazu)
enFMC (forward motion compensation)
frcompensation f de flou (d'image)
geKompensation e der Bildwanderung
ruкомпенсация за сдвиг оптического изображения
skkompenzácia zmazu
cz

kompenzace smazu (obrazu)

technické potlačení neostrosti snímku, způsobené pohybem nosiče v době expozice; FMC - kompenzace pohybem filmu, u digitálních kamer se využívá technologie TDI (postupné předávání informací v řádcích senzoru); AMC - kompenzace natočením kamery

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována